Waar u ons voor kunt inschakelen

Bouwkundige inspecties

Wat wij voor u kunnen doen?

Energie adviezen

Bouwkundige vooropname

Wanneer er in de nabijheid van uw pand bouwactiviteiten of andersoortige werkzaamheden (bijvoorbeeld met zwaar materieel) gaan plaatsvinden kan het verstandig zijn een bouwkundige vooropname uit te laten voeren.

Een onafhankelijk bouwkundig rapport in de vorm van een nulmeting of vooropname is uitstekend geschikt om bouwkundige schade na de uitvoering van de bouwwerkzaamheden te bewijzen.

Onze vooropname (ook wel nulmeting of voorschouw genoemd) beschrijft de woning op alle van belang zijnde bouwtechnische elementen die door bouwactiviteiten schade zouden kunnen oplopen. Deze inspectie is daarom een bewijs op datum van de status van uw woning.

Bij zware werkzaamheden kunt u denken aan bijvoorbeeld ontgravingen of afgravingen, zwaar transport, verlaging van het grondwaterpeil of heiwerkzaamheden (heipalen of het plaatsen van damwanden).

Deze werkzaamheden kunnen onder andere tot gevolg hebben dat tegel- of stucwerk gaat barsten en/of loslaten, muren en wanden gaan scheuren en kozijnen gaan knellen. Indien er na de opname schade ontstaat als gevolg van de werkzaamheden, dan kunt u dit met het rapport aantonen en bewijzen. Een nulmeting is dan ook een middel om bewijslast te verzamelen voor een eventuele schadeclaim.

Zodoende kunt u als particulier de aansprakelijkheid bij de uitvoerder van de werkzaamheden beleggen. Echter, ook aannemers kunnen een nulmeting uit laten voeren om daarmee te bewijzen dat een eventuele schadeclaim niet is voortgekomen uit de door hun uitgevoerde werkzaamheden.

 

Voor wie is een nulmeting of vooropname bestemd?

Peil verzorgt nulmetingen dus niet alleen voor particulieren. Ook (lagere) overheden, verzekeraars, aannemers en woningcorporaties worden bediend door ons vakmanschap. Onze inspecteurs hebben jarenlange ervaring en zijn zodoende bekend met alle vormen van eventuele bouwschade. Een nulmeting heeft enerzijds ten doel om schade ten gevolgen van werkzaamheden aan te tonen, anderzijds om eventuele (onterechte) claims te vermijden.

Rechtsgeldigheid van een nulmeting of vooropname

Wij zijn een onafhankelijk bureau. Dit is ook de reden dat Peil nulmetingen verricht voor zowel woningeigenaren als aannemers. De rapportages zijn daardoor bruikbaar als bewijslast en worden als zodanig geaccepteerd in een eventuele procedure. Dit bespaart voor alle betrokken partijen tijd, oneindige discussies en daarmee geld. De woningeigenaar of aannemer kan met een nulmeting aantonen dat de schade vóór aanvang van de werkzaamheden al dan niet aanwezig was. In sommige gevallen stelt een verzekeraar een nulmeting tevens als eis.

Naschouw

Wanneer u vermoedt dat er schade ontstaan is na de werkzaamheden kunt u dit vast laten leggen door middel van een naschouw. Aan de hand van het rapport van de vooropname wordt de schade opgenomen en gerapporteerd. 

Elementinspectie

Bij een elementeninspectie wordt niet de gehele woning bouwkundig geïnspecteerd, maar een specifiek onderdeel of bouwelement. Hierbij kunt u denken aan het beoordelen van de fundering, het beoordelen van een recent geplaatste dakkapel, een beoordeling van een gevel ten behoeve van de Vereniging van Eigenaren (VvE) of een onafhankelijke oordeel over een ander bouwkundig vraagstuk. De inspecteurs van Peil staan graag voor u klaar!

Gezien de diversiteit van bouwkundige vraagstukken, zijn de kosten van een elementeninspectie op aanvraag.

  • Beoordeling van één specifiek bouwdeel
  • Zekerheid van een correcte oplevering van bijvoorbeeld uw nieuwe dakkapel
  • Rapportage van de inspectie
 

Wanneer u een verbouwing heeft laten uitvoeren wilt u natuurlijk weten of de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. De elementeninspectie geeft u de mogelijkheid om de verbouwing door één van onze erkende bouwkundige inspecteurs te laten beoordelen.

Het formaat van de verbouwing maakt hierbij niet uit. Of het nu gaat om de plaatsing van een dakkapel of een aanbouw, het laten leggen van een tegelvloer met of zonder vloerverwarming of elke andere verbouwing: wij helpen u graag! U kunt een elementeninspectie ook aanvragen indien u twijfelt over de bouwtechnische staat van een specifiek onderdeel van de woning.

Met gedegen bouwkundige kennis doen onze inspecteurs een visuele, non-destructieve inspectie van het bouwdeel en indien gewenst informeren zij u over eventuele herstel- en onderhoudskosten. Uiteraard wordt bij de inspectie ook rekening gehouden met de geldende normen.

Non-destructief

Wanneer gesproken wordt over non-destructief onderzoek betekent dit dat de staat van onderhoud alleen visueel bepaald wordt. Wandafwerkingen of betimmeringen worden tijdens de inspectie dan ook niet verwijderd.

Goedkoop energielabel

Vooroplevering

 

De oplevering is een belangrijke handeling in het afwikkelen van het bouwproces. Voordat een woning definitief aan een koper wordt opgeleverd vindt er een vooroplevering plaats. De kopers worden uitgenodigd om de woning te bekijken en eventuele afwijkingen, op datgene wat is overeengekomen, te melden aan de vertegenwoordiger van het bouwbedrijf.

Vooral bij de vooroplevering adviseren wij een bouwkundig inspecteur in de hand te nemen. Op deze wijze kunt u in een vroeg stadium bouwtechnische gebreken en tekortkomingen signaleren en deze melden aan de aannemer. Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. Alle bevindingen worden door de aannemer genoteerd. U ontvangt dus geen rapport.

  • Gebreken inzichtelijk voor de definitieve oplevering
  • Tekortkomingen worden direct door de aannemer gedocumenteerd
  • Inspectie volgens geldende normeringen en bouwbesluit
 

Een vooroplevering vindt één of twee weken voor de echte oplevering van een nieuwbouw woning plaats. De tijdens de vooroplevering gevonden gebreken zijn vaak snel op te lossen en worden dan ook vaak voor de echte oplevering verholpen.

Met een vooroplevering wordt voorkomen dat tijdens de daadwerkelijke oplevering van de woning te veel gebreken worden geconstateerd. Hierdoor zijn er bij de officiële oplevering minder of geen herstelwerkzaamheden nodig. Houd er rekening mee dat de vooroplevering niet verplicht is en ook geen officieel (juridisch) onderdeel is van de oplevering.

Expertise

Tijdens de vooroplevering loopt één van onze erkende bouwkundige inspecteurs met u mee. Tijdens de ronde door de woning worden alle gebreken welke zichtbaar zijn voor de inspecteur bekend gemaakt bij de aannemer, die deze zal noteren in een vooropleverlijst en (zo veel mogelijk van) de gebreken zal verhelpen voor de officiële oplevering. Neem bij een vooroplevering altijd de verkoopbrochure en de meer- en minderwerklijst mee, zodat bepaald kan worden of aan al uw wensen bij de bouw is voldaan.

Onze inspecteur bezitten veel bouwtechnische kennis en expertise. Zij houden dan ook rekening met de geldende normeringen en het bouwbesluit.

 

Vooropleverlijst

Omdat de aannemer alle bevindingen documenteert in de vooropleverlijst volgt er op de vooroplevering geen rapport. Ondanks dat de vooroplevering geen juridische status heeft bij de oplevering van een nieuwbouw woning, is het verstandig de vooropleverlijst mee te nemen bij de definitieve oplevering. U kunt dan met de aannemer bepalen of de bevindingen en gebreken daadwerkelijk verholpen zijn. Uiteraard kunt u ook voor de definitieve oplevering gebruikmaken van de kennis en expertise van Peil. Kijkt u hiervoor bij de eindoplevering.

 

Eindoplevering

Bij de eindoplevering wordt de woning aan u overgedragen en accepteert u de woning. De aan- en opmerkingen over de woning worden in het “proces-verbaal van oplevering” tijdens de eindoplevering genoteerd, zodat in de fase ná de oplevering deze aan- en opmerkingen door de aannemer kunnen worden gecorrigeerd.

Hierbij worden alle onderdelen van zowel het interieur als het exterieur op de geldende normeringen en het bouwbesluit geïnspecteerd. Tevens worden tekortkomingen in afwerkingen vastgelegd. Alle bevindingen worden door de aannemer genoteerd. U ontvangt dus geen rapport.

  • Samen met de aannemer worden aan- en opmerkingen besproken
  • De aannemer documenteert alle bevindingen
  • Inspectie volgens geldende normeringen en bouwbesluit
 
 

De kans is groot dat bij de oplevering van uw nieuwbouw huis niet alles in orde is. Hierbij kunt u denken aan beschadigingen aan deuren, ramen, kozijnen en schilderwerk. Aan de andere kant kan het ook gaan om technische gebreken, zoals problemen met de elektra of verwarmingsinstallatie. Het is dan ook verstandig om de expertise van een bouwkundig inspecteur in te schakelen die met u meeloopt tijdens de officiële oplevering van uw woning. De inspecteurs van Peil zien meer en zijn tevens op de hoogte van de geldende normeringen en het bouwbesluit.

Proces-verbaal van oplevering

Tijdens de eindoplevering worden alle bevindingen genoteerd in het proces-verbaal van oplevering, ook wel het opleveringsrapport genoemd. Dit wordt gedaan door de aannemer (bouwer/ontwikkelaar). Aan het eind van de oplevering zet u uw handtekening op dit document, waarmee u verklaart dat u de woning accepteert met uitzondering van de gevonden gebreken. De aannemer moet er voor zorgen dat de gebreken binnen 3 maanden na de oplevering verholpen zijn.

 

Verkoopbrochure en meer- en minderwerklijst

Neem bij de eindoplevering altijd de verkoopbrochure en de meer- en minderwerklijst mee. Op basis van deze documenten kan bepaald worden of bij de bouw voldaan is aan uw wensen en eisen. Heeft er ook een vooroplevering plaats gevonden? Neem dan ook de vooropleverlijst mee. In dit document staan alle gebreken, welke tijdens de vooroplevering geconstateerd zijn. Dit kan gebruikt worden om te bepalen of de bevindingen inmiddels verholpen zijn.

Woning accepteren of weigeren

Een nieuwbouw woning wordt pas opgeleverd als het huis “gereed voor bewoning” is. Dat betekent dat bijvoorbeeld het water is aangesloten en de centrale verwarming werkt. Als tijdens de eindoplevering blijkt dat de woning nog niet gereed is voor bewoning, dan mag u de oplevering weigeren. In de praktijk komt dit echter bijna niet voor.

bouwkundige keuring Friesland

Opzoek naar een passend bouwkundig advies?

 Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Samen kijken we naar jouw uitdaging.